Informacije i podaci: Pogled u budućnost
 5. međunarodna znanstvena konferencija Petar Šarčević     Opatija, 6. i 7.  listopada 2017.

Program
Petak, 6. listopada 2017.    

08.30-09.00

PrijavaUvodni govori

09:00-09:30
Marija Pejčinović Burić, ministrica vanjskih i europskih poslova, Republika Hrvatska
   
Kristian Turkalj, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, Republika Hrvatska

   Vesna Tomljenović, predsjednica Hrvatske udruge za poredbeno pravo


Vesna Crnić-Grotić, dekanica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

   Mirjana Juričić, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske


Uvodno izlaganje

09:30-10:00


Uloga Općeg suda EU-a u primjeni Uredbe 1049/2001 o javnom pristupu dokumentima
Marc Jaeger, predsjednik Općeg suda EU-a

10:00-10:30

Stanka za kavu


Zaštita povjerljivih informacija nasuprot pristupu informacijama ili njihovoj objavi

10.30-11.00


Pravo na saslušanje u svjetlu zaštite poslovnih tajni
Viktor Kreuschitz, sudac Općeg suda EU-a

11.00-11.20


Poslovne tajne kao informacije od javnog interesa u slovenskoj sudskoj praksi: Sukob temeljnih prava i vrijednosti?
Erik Kerševan, sudac Vrhovnog suda Republike Slovenije

11.20-11.40


Pristup informacijama i poslovna tajna u Hrvatskoj: Tko dobiva?
Anamarija Musa, povjerenica za informiranje, Republika Hrvatska

11.40-12.00


Pokajništvo i pristup dokumentima u postupcima naknade štete zbog povrede prava tržišnog natjecanja EU-a
Marc Barennes, sudski savjetnik Općeg suda EU-a

12.00-12.20Nova hrvatska pravila o pristupu dokumentima u postupcima naknade štete zbog povrede prava tržišnog natjecanja: Poticaj za pokajništvo?
Vlatka Butorac Malnar, docentica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

12.20-12.40
Odgoda objave povlaštenih informacija – suprotstavljeni interesi tržišta kapitala i uvrštenog društva
Edita Čulinović-Herc, redovita profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci,
Antonija Zubović, docentica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i
Mihaela Braut Filipović, docentica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

12:40-13.00

Rasprava

13.00-14.00

Stanka za ručak


Upravljanje zaštitom podataka: Težak zadatak za voditelje obrade i ispitanike 

14.00-14.30


Nevaljanost Direktive o zadržavanju podataka i odgovarajući nacionalni propisi: Zadržati ili ne zadržati?
Vesna Tomljenović, sutkinja Općeg suda EU-a

14.30-14.50


Izazovi hrvatskom nacionalnom zakonodavstvu glede zadržavanja podataka u svjetlu sudske prakse Suda EU-a
Kristian Turkalj, državni tajnik, Ministarstvo pravosuđa, Republika Hrvatska

14.50-15.10


Novine koje uvodi Opća uredba o zaštiti podataka
Juraj Sajfert, službenik za politike, Europska komisija, Glavna uprava za pravosuđe i potrošače

15.10-15.30


Višestruki sustavi nadzora nad zaštitom podataka: Kako se nositi s njima?
Darja Lončar Dušanović, službenica za zaštitu podataka i voditeljica Odjela za zaštitu podataka u društvu Hrvatski Telekom d.d.


15.30-15.50Zaštita medicinskih podataka u okviru hrvatskog sustava zdravstvene zaštite
Nada Bodiroga-Vukobrat, redovita profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i
Hana Horak, redovita profesorica na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

15.50-16.10


Kada se suglasnost za obradu podataka smatra nepoštenom ugovornom odredbom?
Emilia Mišćenić, docentica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

16.10-16.30

Rasprava


Subota, 7. listopada 2017.


Građanskopravna zaštita u jeku gospodarskih i tehnoloških promjena

09.30-10.00


Pravo na zaborav nakon predmeta Google Spain – nije palo u zaborav Suda EU-a
Marko Ilešič, sudac Suda Europske unije

10.00-10.20


GDPR kao plodno tlo za buduće sporove: Ključna pitanja u parnici
Daniel P. Cooper, partner u Covington & Burling, LLP

10.20-10.40


Privatna provedba prava na zaštitu podataka u UK-u: Pouke i utjecaji prava tržišnog natjecanja
Nicola Chesaites, odvjetnica u Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP

10.40-11.00


Povreda prava osobnosti pravnih osoba u svezi s istragom tržišnog natjecanja
Pablo Berbel Fernandez, sudski savjetnik Općeg suda EU-a

11.00-11.20Sekundarna odgovornost elektroničkih medija za povrede prava osobnosti u recentnoj praksi ESLJP-a
Vesna Crnić-Grotić, redovita profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i
Maša Marochini Zrinski, docentica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

11.20-11.40


Povreda prava osobnosti i prava na zaštitu podataka u međunarodnom privatnom pravu
Ivana Kunda, izvanredna profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

11.40-12.20

Rasprava