Informacije i podaci: Pogled u budućnost
 5. međunarodna znanstvena konferencija Petar Šarčević     Opatija, 6. i 7.  listopada 2017.

Organizatori

Hrvatska udruga za poredbeno pravo

Hrvatska udruga za poredbeno pravo (HUPP) dio je svjetske mreže nacionalnih udruga okupljenih pod krovom Međunarodne akademije za poredbeno pravo. Udruga okuplja pravne znanstvenike, suce, odvjetnike i druge pravnike, koji posjeduju zanimanje za izučavanje poredbenog prava. Najznačajnije aktivnosti Udruge su organizacija skupova, izdavanje knjiga i odabir nacionalnih izvjestitelja na međunarodnim kongresima krovne udruge koji se održavaju svake četiri godine.

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Pravni fakultet u Rijeci ponosan je na svoju četrdeset-godišnju tradiciju u pružanju visokokvalitetnog pravnog obrazovanja na diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Fakultet nudi stimulativno istraživačko okružje kroz svoju međunarodnu mrežu, predavanja, seminare i konferencije, podatkovne usluge, projekte i doktorski studij. Naše prednosti su poslijediplomski studiji sa suvremenim nastavnim planovima koji odgovaraju potrebama specijalizacije orijentirane na praksu, naročito u području europskih integracija te financijskog prava i prava trgovačkih društava. Također smo posvećeni visokim akademskim standardima u našem nastojanju da privućemo ambiciozna doktorska i poslijedoktorska istraživanja inovativnih tema.

Fridtjof Nansen Institute

Fridtjof Nansen Institute je nezavisna zaklada za istraživanje međunarodne politike okoliša, energije i upravljanja resursima. U tom okviru, istraživanja su podijeljena u sedam tematskih jedinica: Pravo i upravljanje globalnim okolišem, Klimatske promjene, Pravo mora i pomorskih poslova, Bioraznolikost i genetski resursi, Arktička i ruska politika, Europska energija i politika, Kineska energija i okoliš.

Organizacijski odbor

Vlatka Butorac Malnar

Docentica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

Ivana Kunda

Izvanredna profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

Emilia Mišćenić

Docentica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

Programski odbor

Vesna Tomljenović

Sutkinja Općeg suda EU-a

Toni Deskoski

Profesor na Sveučilištu „SS Kiril and Metodi” u Skopju

Anna Piszcz

Profesorica na Sveučilištu u Białymstoku

Saša Prelič

Izvanredni profesor na Sveučilištu u Mariboru

Ivana Kunda

Izvanredna profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

Emilia Mišćević

Docentica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

Vlatka Butorac Malnar

Docentica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci