Informacije i podaci: Pogled u budućnost
 5. međunarodna znanstvena konferencija Petar Šarčević     Opatija, 6. i 7.  listopada 2017.

Prijava na konferencijuKotizacija

Kotizacija iznosi 900 kuna za uplate izvršene do 10. rujna 2017. i 1200 kuna za uplate izvršene poslije 10. rujna 2017. PDV je uključen u cijenu.
Institucijama koje plaćaju 3 i više kotizacija odobrava se popust od 30% na ukupni iznos.
Kako se prijaviti

Na konferenciju se možete prijaviti ispunjavanjem online obrasca i prilaganjem potvrde o uplati kotizacije. Ako imate upit vezan uz prijavu na konferenciju, molimo da ga pošaljete na zeup@pravri.hr.

Bankovni podaci

Primatelj: Pravni Fakultet Sveučilišta u Rijeci
Adresa primatelja: Hahlić 6, 51000 Rijeka, Croatia
Naziv banke: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
Adresa banke: Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka, Croatia
SWIFT: ESBCHR22
IBAN: HR2624020061100110025

PODACI O SUDIONIKU
PODACI ZA IZDAVANJE RAČUNA