Informacije i podaci: Pogled u budućnost
 5. međunarodna znanstvena konferencija Petar Šarčević     Opatija, 6. i 7.  listopada 2017.

Potpora


Željeli bismo se zahvaliti sljedećim institucijama na njihovoj potpori u organizaciji ove konferencije:

Ministarstvo pravosuđa

Republika Hrvatska

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Republika Hrvatska

Sponzori


Željeli bismo se zahvaliti sljedećem trgovačkom društvu na njegovoj potpori u organizaciji ove konferencije: