Informacije i podaci: Pogled u budućnost
 5. međunarodna znanstvena konferencija Petar Šarčević     Opatija, 6. i 7.  listopada 2017.

Informacije i podaci: Pogled u budućnost

5. međunarodna znanstvena konferencija Petar Šarčević

Opatija, 6. i 7. listopada 2017.

5. međunarodna konferencija Petar Šarčević dvodnevni je događaj posvećen pitanjima zaštite povjerljivih informacija, poslovnih tajni i osobnih podataka u kontekstu tehnološkog napretka i posljedičnog gospodarskog i društvenog razvitka. Ove teme važne su podjednako za one o čijim se informacijama i podacima radi, kao i za one koji ih prikupljaju i koriste. Uzimajući u obzir najnovije propise i sudsku praksu Europske unije, obveza poštivanja tih propisa nameće se ne samo trgovačkim društvima sa sjedištem Europskoj uniji, nego i onima čije poslovanje uključuje rezidente Europske unije.


Teme


Zaštita povjerljivih informacija nasuprot pristupu informacijama ili njihovoj objavi


Pravo na pristup informacijama smjera zaštiti javnog interesa sužavajući privatni interes za održanjem tajnosti poslovnih i profesionalnih podataka. Gdje povući crtu razdvajanja između ovih dvaju suprotstavljenih prava jedno je od najtežih pitanja koja se postavljaju zakonodavcima i nadležnim tijelima na europskoj i nacionalnoj razini.


Upravljanje zaštitom podataka: Težak zadatak za voditelje obrade i ispitanike


Informacije i podaci od velikog su značaja i fizičkim i pravnim osobama. S digitalizacijom, internetom i razvojem novih poslovnih modela njihova ekonomska vrijednost progresivno raste. U današnjem svijetu ogromna količina osobnih podataka digitalno se prikuplja, obrađuje, priopćava i koristi na druge načine te se prenosi u pravnom prometu između trgovačkih subjekata. Potrebno je kontinuirano vrednovati pokušaje zakonodavaca i sudova za boljim uređenjem zaštite osobnih podataka.


Građanskopravna zaštita u jeku gospodarskih i tehnoloških promjena


Iako ne postoji jedinstvena definicija prava osobnosti, u cijelome svijetu ljudi jednako osjećaju posljedice koje po prava osobnosti nastaju uslijed gospodarskih i društvenih promjena pokrenutih tehnološkim napretkom. Bilo da je riječ o tinejdžeru koji je aktivan na društvenim mrežama ili multinacionalnoj kompaniji čije poslovanje uvelike ovisi o njezinom ugledu, njihova prava osobnosti izložena su visokom riziku od povrede. Učinkovita zaštita tih temeljnih ljudskih prava i istodobno oslanjanje na javnu i privatnu provedbu s tim ciljem pitanja su od prvenstvene važnosti nadolazećih godina.

Kome je konferencija namijenjena

Konferencija je namijenjena svim sudionicima pravnih odnosa u okviru kojih se postavljaju pitanja zaštite vlastitih i korištenja tuđih informacija ili podataka – specijaliziranim pravnim stručnjacima jednako iz privatnog i javnog sektora. Također je namijenjena i tijelima primjene i nadzora uključujući agencije, sudove, odvjetničke urede, javnobilježničke urede te državno odvjetništvo.

Prijavite se odmah i ostvarite popust na ranu prijavu

KOTIZACIJA I PRIJAVA